top of page

Niet opgeven leidde tot het behalen van een Grammy

Metropole Orkest

Een Grammy Award voor “Best Contemporary Instrumental Album”, was de ultieme beloning voor het team dat zich opengesteld heeft voor de nodige transformatie. Nadat het orkest door bezuiniging dreigde te verdwijnen, hebben wij met een politieke lobby, een realistisch businessplan en een nieuwe organisatie-inrichting het voortbestaan verzekerd.

De stappen naar de juiste richting

Vleugels geven aan een organisatie die jarenlang in een gouden kooi fungeerde

Na de bezuinigingsacties in 2012 was het Metropole Orkest op sterven na dood. De vergoeding werd gehalveerd, medewerkers kregen de helft van het loon en concerten werden geannuleerd. Alleen een doorstart kon het orkest nog redden.

Wij hielpen bij het implementeren van de nieuwe verdienmogelijkheden en leerde de andere manier van werken aan bij de medewerkers van het Metropole Orkest. Onze belangrijkste toevoeging was het zoeken van de juiste balans tussen het nemen van risico en het maken van veilige keuzes om zo de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Hierbij waren onze keuzes altijd aan de ondernemende kant van het spectrum, aan de rand bloeien immers de mooiste bloemen.

Wij sprongen op de rijdende trein in de fase waarin spannende afwegingen gemaakt moesten worden, we bouwden een nieuw portefeuille met nieuwe concerten op en wij hielpen de doorstart op een verantwoorde en ondernemende manier door te voeren.

De highlights

De highlights

Engagement verhogen

Slimme media- & zakelijke partnerships gebruiken om verschillende publieksgroepen te bereiken.

De highlights

Extra inkomen

Naast het vergroten van de subsidie zorgde het oprichten van ClubMO voor een extra inkomstenstroom.

De highlights

Financieel beleid

Het ontwikkelen van een systeem dat de financiën snel monitort.

Nieuwe richtingen op

"Het Metropole Orkest maakt al jaren gebruik van de expertise binnen Knyfe. Jaco Cornelissen heeft in diverse rollen bijgedragen aan het stroomlijnen van de financiële administratie, waardoor het goed lukt om ‘in control’ te zijn. Daarbij komt zijn frisse blik, gecombineerd met inzicht in de culturele sector goed van pas. Pieter Hunfeld kent het orkest van binnenuit en heeft blijk gegeven van een goede neus voor commerciële mogelijkheden, zonder daarbij de artistieke kant uit het oog te verliezen. Ook op strategisch vlak staat hij zijn mannetje."

Jan Geert Vierkant

Directeur Metropole Orkest

Jan Geert Vierkant

De impact van onze aanwezigheid

Een Grammy, nieuwe businessmodellen & het orkest op de beste podia

Om de organisatie meer ruimte te geven, zijn wij jarenlang onderdeel geweest van het Metropole Orkest. Na deze jaren vol zinnige acties, bevindt het Metropole Orkest zich op een solide en stabiele basis met een originele artistieke koers, vaste speelsteden en herkenbare programma’s.

Daarnaast zit het orkest weer in de basisinfrastructuur van het ministerie waardoor ze een vierjaarlijkse subsidie krijgen. Door een politieke lobby ontvangen ze hierbovenop een extra vergoeding voor de gemiste subsidie.

Het Metropole Orkest is momenteel een van de grootste en prestigieuze culturele instellingen, die werkelijk in alle lagen van de bevolking doordringt. Het is een bekend orkest qua naam en het speelt momenteel met grote artiesten over de gehele wereld. De waarde van de instelling is veel meer dan enkel het financiële plaatje. Natuurlijk moet het onder de streep kloppen maar er zijn ook andere waarden van belang dan alleen de financiële waarden.

De grondleggers van KNYFE hebben meer dan vier jaar de algemene en financiële directie van het Metropole Orkest gevoerd. In deze tijd is de organisatie omgeturnd naar het vitale, veerkrachtige en wereldwijd befaamde pop en jazzorkest dat we (bijna) allemaal kennen.

Het team achter de opdracht

Kwartiermaker / Partner

Marc Altink

Kwartiermaker / Partner

Kwartiermaker / Partner

Jaco Cornelissen

Kwartiermaker / Partner

Kwartiermaker / Partner

Pieter Hunfeld

Kwartiermaker / Partner

Trots op de samenwerking

"Onze samenwerking met het MO vind ik bijzonder. Juist omdat we zowel advies als implementatietrajecten hebben doorlopen. Daarnaast is het een orkest dat me echt aan het hart gaat. Met relatief weinig middelen presteert het MO het keer op keer om nieuwe, grote groepen publiek te raken. Dat we daaraan hebben kunnen bijdragen met financieel advies, en kwartiermaker Pieter als hoofd marketing en initiator van ClubMO en een aantal grote zakelijk partnerships maakt me trots op deze samenwerking."

Marc Altink

Kwartiermaker / Partner

bottom of page