top of page

Naar Eerlijke Beloning in de Culturele Sector

Platform ACCT

Gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), heeft Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst (ACCT) een onderzoek uitgevoerd naar eerlijke beloning binnen de creatieve sector. Dit onderzoek heeft geleid tot het programma fairPACCT waarbinnen diverse ketentafels werden gevormd, waaronder een specifiek voor freelance klassieke musici. Deze ketentafel heeft KNYFE de eervolle taak gegeven om onderzoek te doen naar de verschillende beroepspraktijken en een innovatieve tariefbepalingstool te ontwikkelen voor freelance klassieke musici.

Transparantie en Fair Pay voor Klassieke Musici

Platform ACCT streeft naar de verbetering van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector om zo een bijdrage te leveren aan een duurzaamheid van deze sectoren.

Het Ministerie van OCW heeft Platform ACCT gevraagd onderzoek te doen naar de fair pay van freelance klassieke musici. Dit hebben wij samen met het Platform ACCT opgepakt aan de hand van de Ketentafel Freelance Klassieke Musici.

Door uitgebreid onderzoek, gebaseerd op relevante CAO's, urenbestedingen, beroepspraktijken en andere cruciale variabelen, hebben we een robuust model voor fair pay ontwikkeld. Dit heeft geresulteerd in een gebruiksvriendelijke tool waarmee freelance klassieke musici hun projecttarieven kunnen berekenen, en een uitgebreid rapport dat voor iedereen toegankelijk is.

De highlights

De highlights

Bewustwording creëren

Het realiseren van een goede onderbouwing van tarieven, ten gunste van zowel freelancers als opdrachtgevers.

De highlights

Ketentafel

Een unieke samenkomst van de gehele branche om de toekomst van fair pay te vormen.

Samen maatwerk maken

“KNYFE zorgde dat de vraag achter de vraag duidelijker werd, wat resulteerde in een vlotte samenwerking. De deskundige adviezen brachten vertrouwen binnen de diverse groep, doordat ze veel kennis van zaken hadden en de beroepsgroep kenden. Samen hebben we gezocht naar de meest geschikte methoden om de informatie te verwerken en hebben we op maat gemaakte oplossingen ontwikkeld.

De samenwerking beviel zo goed dat KNYFE nu betrokken is bij onze Jazz/World/Impro/Hedendaags ketentafel. Hierdoor kunnen we voortbouwen op de ontwikkelde kennis en werken aan een eerlijke compensatie ook voor deze branche."

Noud van de Rhee

Programmamanager fairPACCT bij Platform ACCT

Noud van de Rhee

Het KNYFE-team achter de opdracht

Kwartiermaker / Partner

Marc Altink

Kwartiermaker / Partner

Kwartiermaker

Madelon Klippel

Kwartiermaker

Kwartiermaker / Partner

Pieter Hunfeld

Kwartiermaker / Partner

KNYFE Social media werkbestand-58.png

Midden in het veld

"Het is inspirerend om te zien dat stakeholders uit de gehele sector samenkomen aan de ketentafel om naar de toekomst en de mogelijkheden voor musici te kijken. Dat KNYFE hieraan mag bijdragen, betekent dat we middenin het werkveld staan en dat de materie inhoudelijk goed bij ons past. Daar mogen we trots op zijn."

Pieter Hunfeld

bottom of page