top of page

De DiaLLOog met het LLO

Met veel openheid en vertrouwen is KNYFE gevraagd om Leven Lang Ontwikkelen (LLO) binnen de samenwerking Drenthe College, Noorderpoort en het Alfa-college (DNA) vorm te geven. Een programma met slimme mensen uit de zorg- en welzijnssector eindigde na tien weken met een diaLLOog sessie. Betrokken scholen, bedrijven, overheden en instellingen gingen met elkaar in gesprek en zochten antwoorden op sectorale vraagstukken over:


▪ Het opleiden en begeleiden van medewerkers;

▪ Samenwerking en netwerken;

▪ De afstemming tussen het onderwijs en het werkveld;

▪ Flexibiliteit en maatwerk in het onderwijs;

▪ Het behoud van medewerkers en ontwikkeling.


We kijken terug op een geslaagde eerste aanzet om dit netwerk te verstevigen en wensen DNA veel succes met het vervolg hiervan!Comments


bottom of page