top of page

Het ontginnen van het speelveld voor Leven Lang Ontwikkelen

Kennispunt MBO LLO

Het Kennispunt MBO Leven Lang Ontwikkelen zoekt zijn doelgroep op. In plaats van een landelijke conferentie, crosst het Kennispunt het land door om het gesprek aan te gaan. Zo brengen wij Leven Lang Ontwikkelen (LLO) in het mbo een stap verder.

Ongecompliceerde verbeteringen

De Tour d’LLO

Het Kennispunt MBO Leven Lang Ontwikkelen was bezig met het organiseren van een congres om zo een stap richting volwassenheid voor LLO te maken. Het besef kwam al snel dat een congres niet het beoogde resultaat zou opleveren: een dag met alleen het onderwijs en een goodybag. Dat terwijl LLO samen met partners en in de regio wordt gedaan. Het Kennispunt wilde iets op gang brengen dat voor de langere termijn blijft.

In co-creatie met het Kennispunt hebben wij een film gecreëerd van cinematografische kwaliteit. Deze film is samen met de Tour d’LLO de vervanger voor het congres geworden. De film gaat over Leven Lang Ontwikkelen in het mbo, waarin we dilemma’s rondom het thema “hoe organiseer ik (maat)werk voor werkenden en werkzoekenden?” bespreken. We brengen vier perspectieven in beeld: de mbo-school, de student, de gemeente en het bedrijfsleven.

Na afloop van de film praten we aan de Tafel van de Ontwikkeling door over deze dilemma’s en de mogelijke oplossingen om zo het gesprek en de discussie op gang te krijgen en te houden.

De highlights

De highlights

Transformatieve media

We leverden niet alleen een film maar ook een verandering.

De highlights

Koppelen van initiatieven en gebieden

Doordat wij het onderwijsgebied goed kennen, waren wij in staat om allerlei initiatieven aan elkaar te verbinden.

De highlights

Een film van cinematografische kwaliteit

Door goede co-creatie hebben wij deze kwaliteit kunnen bereiken.

Onze samenwerking

"Toen wij besloten hadden níet een landelijke conferentie te organiseren en op zoek gingen naar wat dan wél, zijn wij in contact gekomen met Knyfe. Vanaf de start was er de energie om samen het avontuur aan te gaan en in de regio’s iets afzonderlijks te gaan doen en toch één geheel te laten zijn.

Een groot deel van het project was samen een film maken over Leven Lang Ontwikkelen. Het moest een film zijn die je raakte en waarover je met elkaar verder wilde praten. Belangrijke daarbij was het lef om in co-creatie tot een product te komen en dat Knyfe ook durfde te vertrouwen op onze expertise. Zij hebben laten zien vakmanschap in huis te hebben om een professionele film te maken en de lat hoog te leggen.

Op dit moment toeren we samen door het land met de film en voeren we gesprekken in de regio. Dat zijn mooie bijeenkomsten waarin ook samenwerking de crux is en we daar elke keer aan blijven schaven."

Claudia Beemster

Projectleider Kennispunt LLO

Claudia Beemster

De impact van onze aanwezigheid

The best practices van Leven Lang Ontwikkelen

Aan de tafel van ontwikkeling nemen bestuurders en betrokkenen deel aan een gesprek over de film die ze hebben gezien. Deze discussie zal oplossingen voor het Leven Lang Ontwikkelen voortbrengen!

In november en december van 2022 gaat de tour het hele land door met maar liefst 12 voorstellingen en een première in de Metaal Kathedraal in Utrecht. De tour zal zorgen voor een beter beeld van het Leven Lang Ontwikkelen, daarnaast faciliteert het een nieuwe discussie die hopelijk resulteert in een volgende stap voor het Leven Lang Ontwikkelen in het mbo.

Het team achter de opdracht

Kwartiermaker / Partner

Marc Altink

Kwartiermaker / Partner

Kwartiermaker / Partner

Bas Westerweel

Kwartiermaker / Partner

Kwartiermaker

Madelon Klippel

Kwartiermaker

Een perfecte en plezierige samenwerking

"Dit project is voor mij de betekenis van goede samenwerking. We hebben alles in co-creatie gedaan met de MBO Raad en juist dat maakte dit project zo leuk. Het proces verliep goed en ik denk dat de Tour d’LLO veel gaat betekenen voor het Leven Lang Ontwikkelen in het mbo."

Marc Altink

Kwartiermaker / Partner

bottom of page