top of page

Onze nieuwe dienst: KNYFE DrivesEen eend zonder veren drijft niet Een team zonder drijfveren knyft niet

Drijfveren? Het zijn de interne motivaties, behoeften en redenen die individuen aanzetten tot bepaalde gedragingen. Het zijn de dieperliggende krachten die ons gedrag sturen en beïnvloeden. Het laat zien waar jij behoefte aan hebt en vanuit welke beredenering actie onderneemt.
Door inzicht te krijgen in de drijfveren van je collega’s, ontstaat er begrip, waardering en samenwerking, wat zowel individuele groei als het welzijn van het hele team bevordert. KNYFE Drives helpen teams in alle fases en kunnen vastgelopen processen in korte tijd weer in beweging krijgen. Leer jezelf, je team en je organisatie op een scherpe en zinnige manier kennen


Doe de test en beken kleur.

De test kan individueel afgenomen worden maar krijgt een extra dimensie wanneer de resultaten van een team, afdeling of geheel bedrijf met elkaar vergeleken wordt. Door inzicht te krijgen in elkaars drijfveren kunnen teamleden effectiever communiceren en samenwerken. Dit bevordert wederzijds begrip en vermindert misverstanden. Bovendien kunnen taken en verantwoordelijkheden zo beter worden toegewezen, wat resulteert in maximale efficiëntie en productiviteit voor het hele team. Begrip voor elkaars drijfveren zorgt voor efficiëntie, duidelijkheid en wederzijds begrip! Jouw drijfveer bestaat uit een combinatie van 6 kleuren, welke kleur de overhand heeft en wat die kleur inhoudt? Met de test kom jij erachter!


Rood

De drijfveer die streeft naar een eigen domein en geeft snelheid en felheid.

Oranje

Geel

Groen

Blauw

PaarsComments


bottom of page