Veerkracht is niet per dozijn online te bestellen. Zolang er geen vaccin is voor Covid-19 zullen organisaties worden gedwongen op korte termijn moeilijke - en soms haast onmogelijke - beslissingen te nemen. Bij besluiten die op middellange en lange termijn zullen doorwerken is emotie vaak niet de beste raadgever. 

Transparante en realistische scenario's

 

Om moeilijke beslissingen te nemen kan niet één-dimensionaal naar de organisatie gekeken worden. Een breed inzicht in en kennis van de wijze waarop organisaties functioneren, hoe financiële stromen lopen en welke risico's kunnen ontstaan is noodzakelijk. De integrale benadering voorkomt blinde paniek, spijt achteraf en onnodige schade.

Scenariodenken geeft het leiderschap in organisaties concrete handvatten om te acteren op hoe de situatie ontwikkelt en daarbij zelf de regie houdt. We hanteren hierbij 4 scenario's.

 

  • Overbruggen; ervan uitgaande dat rond de zomer we weer “back to normal” zijn geldt dat herplannen, problemen snel oplossen, blijvend monitoren en steun verlenen aan de angst en stress van medewerkers, stimuleren om oplossingen te zoeken, waardering geven voor energie en initiatieven.

  • Overleven; Indien we uitgaan van langdurige impact van deze crisis en de gezondheidscrisis wat gestabiliseerd is, volgt een economische klap. Na het managen van de Corona-crisis, zullen diezelfde mensen opnieuw de energie vinden voor het managen van deze crisis. In dit scenario wordt van leiders gevraagd hierop te anticiperen. We stellen draaiboeken op voor een reorganisatie, we voeren gesprekken met banken, fondsen en leveranciers, we bekijken de juridische consequenties en ontwikkelen beleid hoe in de organisatie deze ‘tweede crisisgolf’ de medewerkers en klanten de juiste aandacht en ondersteuning geven.

  • Aanpassen; wanneer de organisatie zich blijvend moet aanpassen zal een veranderteam opgericht worden. In de organisatie worden medewerkers gecoacht om hun werk- en leefpatroon blijvend aan te passen op basis van wat ze deze drie maanden hebben meegemaakt. Permanent organiseren op wendbaarheid en het verder integreren van nieuwe oplossingen en concepten om diensten te kunnen leveren zullen hierin leidend zijn.

  • TransformatieNieuwe en veranderde waarden staan centraal. Deze crisis legt nieuwe belangrijke waarden bloot die een blijvende impact hebben op de manier waarop we onze samenleving en organisaties inrichten. Centraal staat het bewust maken van de nieuwe waarden en betekenis en hoe de organisatie in het licht van deze waarden ingericht moet worden. De consequenties op processen, financiën en nieuwe dienstverlening worden doorgerekend, gevisualiseerd en geïmplementeerd.

- Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad
(in The Situation Room, 7 april 2020)

Stabiel en veerkrachtig

De experts van Knyfe ondersteunen culturele instellingen, onderwijsorganisaties, dienstverleners en technologiebedrijven onder andere bij het inrichten van financiële processen en functiehuizen. Stabiliteit is de basis voor veerkracht. We helpen moeilijke beslissingen te nemen met oog voor de mensen en toekomst. Positiviteit en realisme gaan hierbij hand in hand. Omdat we begrijpen hoe besluitvorming, marketing, planning en productie werken, ontwerpen we toepasbare scenario's waarin alle domeinen zijn meegenomen. Ook de meest donker rode scenario's worden doorgerekend. 

 

- Jacco Vonhof, voorzitter MKB Nederland
(in The Situation Room, 9 april 2020)

Creativiteit en empathie

We hebben de creativiteit en expertise om samen kansen en nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Prioriteren, temporiseren, vernuftige variaties, overheidsmaatregelen, partnerschappen, subsidie, fondsen, ketenoptimalisatie, stroomlijnen van processen, digitaliseren en experimenteren zitten in onze gereedschapskist. We brengen inzicht en eenvoud bij de invoering en opvolging van regelgeving en andere verplichtingen. Bij alle inventies en interventies zorgen we voor implementatie en borging waarbij menselijke aspect voortdurend bewaken.

 

Werken aan veerkracht en continuïteit

De uitbraak van Covid-19 heeft veel organisaties tot nieuwe inrichtingen, werkwijzen en beslissingen geleid. Wij adviseren directies en managementteams over de het duurzaam inrichten van hun organisatie en ondersteunen in deze onzekere tijd met scenario's en expertise.

Hoe wij je kunnen helpen

Neem vrijblijvend contact op met Jaco om te sparren.

 

download-groen.gif

Meer informatie over financiële scenario's en veerkracht

Door Jaco Cornelissen

jaco@knyfe.org

06 49 88 17 86

Verder lezen?

Binnen de kaders systematisch werken aan creatieve oplossingen om de continuïteit te waarborgen en nieuw open te gaan.

Ooit op bezoek

Graven 16

7411 PH Deventer

The Netherlands

KVK 68501323

Direct contact

Altijd op de hoogte

  • LinkedIn - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle