De hunkering om "weer normaal open" te gaan zwelt met de dag aan. Dat we niet in één keer terugkeren naar hoe het voor 16 maart was is duidelijk. Op z'n best gaat het opnieuw openen trager en moeizamer dan gehoopt. In het meest realistische scenario zullen dienstverlening, communicatie, logistiek en noodzakelijkerwijs in lichte of pittige vorm aangepast worden. In de meest extreme situatie zullen organisaties op zoek gaan naar compleet nieuwe strategie, nieuwe verdienmodellen, nieuwe diensten, nieuwe waarden en een nieuwe positionering. Knyfe is er voor organisaties die versneld systematisch en met creativiteit nieuwe kansen willen creëren.

Eén scenario is nòg erger; niet weten wat te doen

 

Creativiteit laat zich slecht voeden door paniek of stilstand. Het openen van een e-mailbox met de vraag aan medewerkers goede ideeën te mailen om de continuïteit van de organisatie te waarborgen is niet de meest kansrijke route. Gegeven de kaders en beperkingen die de overheid geeft en ons gezond verstand oplegt lijkt de bewegingsruimte voor nieuwe ideeën en verdienmodellen beperkt.

Laat je uitdagen om anders te denken over anders denken

De uitbraak van Covid-19 heeft bij 25% van de ondernemers al geleid tot financiële problemen (bron; FD.nl,16 april 2020). Slechts 1 op 20 ondernemers en bestuurders zegt geen last te hebben van de crisis. In gesubsidieerde cultuur, de creatieve sector, horeca, dienstverlening en de sport vallen de hardste klappen.

Oplossingen zijn het probleem niet

De energie, positiviteit en de juiste route vinden om 'even' een oplossing te vinden en die ook nog 'even in de markt' te zetten is een vraag die vaak gesteld wordt. Het recept om tot oplossingen te komen stoelt op drie uitgangspunten;  

 • zet creativiteit systematisch in

 • gebruik je huidige probleem als startpunt

 • er is meer dan 1 idee nodig om bij te dragen aan de oplossing

 

Onderzoek toont aan dat systematisch brainstormen de meest effectieve methodiek is om in korte tijd tot gedragen nieuwe concepten te komen die haalbaar, uitvoerbaar, betaalbaar en impactvol zijn. Anders dan out-of-the-box-thinking geeft in-the-box-thinking een hogere opbrengst (meer ideeën), hogere kwaliteit (oorspronkelijk ipv copy-paste) en hogere haalbaarheid (omdat wordt uitgegaan van zelf te beïnvloeden onderdelen).

 

- Jaap Beernink, CEO Novel-T
(in The Situation Room, 18 april 2020)

Niet innoveren maar innoveren wat je doet

 

In the box Thinking is de systematische brainstorm methode gebaseerd op onderzoek naar hoe patenten ontwikkeld worden. Ieder uniek -nog nooit eerder bedacht- idee blijkt volgens vijf logische stappen gevonden te kunnen worden;

 

1. bepaal je box

Gebruik door je zelf te beïnvloeden elementen als bouwstenen voor het vinden van nieuwe oplossingen. Dit is jouw 'box'. Een gesloten wereld waarbij je niet hoopt op een wonder of ingeving van buiten maar zèlf nieuwe ordeningen. Als iets op de huidige lock-down-tijd van toepassing is...

2. de meeste weerstand

Kies voor de route waar je intuïtief de meeste weerstand voelt. Die elementen waarvan je vermoedt dat ze onwrikbaar, onveranderbaar of moeilijk zijn. Juist daar blijken de meeste onconventionele ideeën te ontstaan.

3. pas denkregels toe

Systematisch pas je de 5 denkregels van In the Box Thinking toe waarbij je telkens 1 component kiest om te variëren. 

 • verwijder een component; 
  voorbeeld: Laat de naam van het product weg uit een advertentie

 • verplaatst een component;
  voorbeeld: Verplaats het betaalmoment naar een onlogische plek

 • vermenigvuldig een component;
  voorbeeld: In plaats van één website heb je er 20 met elk een ander doel

 • vermeng een component;
  voorbeeld: Combineer kleding van de naastgelegen winkel met de artiesten op het podium

 • varieer met een component;
  voorbeeld: Laat de prijs van je dienst af laat hangen van het aantal volgers dat iemand heeft op instagram

4. visualiseer

Met het toepassen van een denkregel heb je een nieuwe vorm bepaald. Dat is nog geen oplossing maar het zijn wel de bouwstenen. Visualiseer hoe de nieuwe situatie eruitziet in deze variatie en hoe je de functie van dit component anders kunt invullen. Dus; wanneer krijg je dan toch geld, welke doelen hebben de vele websites en hoe ziet het er uit als de eerste violist de kleding van H&M aanheeft? Hou je niet in; maak het episch, grootster dan groot, alsof je overdrijft in een TellSel-reclame. Daardoor schets je als het ware een karikatuur die tot leven wordt gewekt.

5. bepaal de waarde

Je gaat met In the Box Thinking met je team in korte tijd vele tientallen ideeën vinden. Gegarandeerd. Te veel om allemaal uit te werken en te onderzoeken op proces en haalbaarheid. Beperk je tot de tien meest waardevolle ideeën die je eenvoudig selecteert door elk idee te scoren volgens de formule:

Impact x Nut

Is een idee bijzonder, opvallend of perswaardig dan scoort deze hoog op impact. Draagt het idee bij aan de oplossing dan scoort Nut hoog. Vermenigvuldig beide getallen en je kunt een ranglijst met beste ideeën opstellen. Alleen voor de top 10 onderzoek je het hoe, wie, hoe duur en de haalbaarheid.
 

- Bas van der Veldt, CEO AFAS Software
(in The Situation Room, 25 maart 2020)

Verder lezen?

Onze visie op hoe je thuiswerkende collega's met aandacht aangehaakt, opgewekt en energiek houdt.

Visueel brainstormen

Met twaalf collega's in een Van der Valk zaaltje brainstormen zit er voorlopig niet in. We zetten online tools in waarmee we tot 25 mensen in één ruimte laten brainstormen die tegelijkertijd chatten, tekenen, digitale post-it notes plakken en stemmen. Online brainstormen met visuele tools is een absolute verrijking. Input, proces en output komen tenslotte in één oogopslag helder samen.

- Ellen Willink, TalentIT/NDIX
(online brainstorm, 30 maart 2020)

Kansen creëren in turbulente tijden

De uitbraak van Covid-19 heeft veel organisaties tot het vinden van nieuwe inrichtingen, werkwijzen en beslissingen geleid. Wij zijn ook een organisatieadvies bureau en adviseren directies en managementteams over de route naar en de inrichting van de nieuwe situatie.

Hoe wij je kunnen helpen

Neem vrijblijvend contact op met Peter of vraag informatie aan over In the Box Thinking.

 

download-paars.gif

Door Peter Oosterwijk

peter@knyfe.org

06 114 224 34

Informatie aanvragen over Reboot en In the Box Thinking.

Ooit op bezoek

Graven 16

7411 PH Deventer

The Netherlands

KVK 68501323

Direct contact

Altijd op de hoogte

 • LinkedIn - White Circle
 • Instagram - White Circle
 • YouTube - White Circle